Redovisning

Många tycker att det är svårt att veta vilka tjänster man behöver. Därför börjar jag med en kort genomgång av vad redovisning är, samt dina skyldigheter och ansvar som företagare.

Avslutningsvis går jag igenom hur jag arbetar och vilka krav du måste uppfylla för att vi ska få till ett samarbete.

Redovisning

Redovisning är ett samlingsord för bokföring och årsbokslut. Bokföring innebär att man dokumenterar eller bokför företagets ekonomiska händelser löpande under räkenskapsåret (löpande bokföring). Vid räkenskapsårets slut summeras eller sammanställs räkenskaperna i ett årsbokslut. (Aktiebolag upprättar även en årsredovisning efter årsbokslutet).

De vanligaste underlagen som du behöver bokföra i ett tjänsteföretag (hantverkarföretag och liknande) kommer från följande områden:

  • Banken – kontobesked, avier, fakturor, lånebesked (om ditt företag har banklån), engagemangsbesked osv.
  • Kunder – ”vanliga” fakturor, avtalsfakturor, proformafakturor, a contofakturor, offerter, orderbekräftelser, ÄTA (hantverkare), kreditfakturor osv.
  • Leverantörer – leverantörsfakturor, följesedlar, orderbekräftelser, avtal, kontrakt, lånavier, leasingavtal, kvitton osv.
  • Anställda – tidrapporter, registrering av semester, sjukdom, vab, tjänstledighet, växa-stöd, lönespecifikationer, traktamenten, ersättningar och underlag för utlägg, friskvård, milersättning m.m.
  • Skatteverket – kontoutdrag (skattekontot), beslut, deklarationer, förfrågningar, ROT, RUT, RIT m.m.

Denna uppräkning ska på inget sätt ses som uttömmande men jag tror ändå att den kan ge en ganska bra bild av vilka de vanligaste underlagen är.

Skyldigheter

Som företagare måste du se till att bokföringen och årsbokslutet följer gällande lagstiftning. De viktigaste lagarna och råden inom redovisningsområdet är

Ansvar

Det är företagaren som har det yttersta ansvaret för redovisningen och att inkomstdeklarationer, arbetsgivardeklarationer, momsdeklarationer osv. lämnas i tid och att skatter betalas. Om du har anställda har du även ansvar för att det sköts enligt gällande lagstiftning. Det är därför mycket viktigt att den du anförtror att sköta din redovisning verkligen har det kunnande och engagemang som behövs.

Hur jag arbetar.

Vid det här laget har du fått en liten inblick i ekonomiarbetet kring ett företag. Här följer nu en genomgång av mitt arbetssätt och de fyra grundbultar det bygger på.

Tillbaka till: hemsidan eller toppen

Helhetslösning

Hela idén med att tillhandahålla en helhetslösning är att du inte ska behöva hålla reda på vilka tjänster och program du behöver eller inte behöver och hur allt ska koordineras. Tack vare detta koncept får du en unik överblick och kontroll över din administration och ekonomi redan från första dokumentet.

I början måste man dock alltid räkna med en liten inkörningsperiod innan man lärt sig programmen och rutinerna. Men belöningen är stor – när du väl fått allt på plats har du ett robust och välsmort maskineri som kommer att bespara dig massor av tid.

Tillbaka till: hemsidan eller toppen

Fast pris

Fast pris har många fördelar. Du vet exakt vad bokföringen kommer att kosta varje månad. Du slipper onödiga diskussioner kring vad vissa tjänster kostar och varför samma moment tar olika lång tid olika gånger. Det blir helt enkelt mera transparent. När det uppstår ett behov av extratjänster pratar vi alltid igenom vad som behövs och vad det kommer att kosta, INNAN jag gör jobbet. På så vis ligger kontrollen alltid hos dig.

En nackdel med fast pris på en helhetslösning kan vara en psykologisk aspekt. I vanliga fall köper man bokföring för ett pris. Sedan tillkommer typiskt sett bokslut, deklaration, olika bokföringsprogram, moduler, molntjänster m.m. Tack vare att man betalar alla delar var för sig upplever en del att det känns billigare. En liten snabbkalkyl brukar dock råda bot det.

Tillbaka till: hemsidan eller toppen

Digitala flöden

En mycket viktig tanke med helhetslösningen är att det ska vara så lätt och smidigt som bara möjligt för dig att samla ihop, lämna in och arkivera alla underlag. Med hjälp av några av marknadens bästa program, appar och AI har jag satt ihop ett i stort sett papperslöst system som möjliggör automatisk inlämning av i stort sett allt, förutom kvitton (men det är på gång).

Tack vare att jag kan de program och appar som jag använder kontaktar du bara mig om du kör fast med något så hjälper jag dig att lösa problemet. Du behöver alltså inte sitta i långa telefonköer (gäller bara när jag tillhandahåller programmen).

Tillbaka till: hemsidan eller toppen

Lätt att kontakta

Ja då kommer vi till det som kan tyckas vara självklart, men undersökningar visar faktiskt att omkring 80% av redovisningsbyråernas kunder upplever att det är svårt att komma i kontakt med sin byrå. Det kommer du inte att uppleva här. Om jag inte kan svara återkommer jag alltid så fort som möjligt.

Tillbaka till: hemsidan eller toppen